تفاوت سررسید روزشمار و هفتگی

سررسید رقعی اروپایی سیروان
طراحی، کاغذ و جلد سررسید های آزاده
۱۳ اسفند, ۱۳۹۸
چاپ سررسید 99
سررسید اختصاصی چیست؟
۱۳ اسفند, ۱۳۹۸

تفاوت سررسید روزشمار و هفتگی

سالنامه رقعی اروپایی ارشیا

تفاوت سررسید روزشمار و هفتگی

سررسید روزشمار به دلیل اینکه هر صفحه اش شامل یک روز از ایام هفته میشود ، قابلیت نوشتاری بالاتری به عنوان برنامه های روزانه و جزئیات نویسی برای یک روز مشخص را دارا میباشد و به لحاظ کاری ، کاربردی تر از سررسیدهای هفتگی میباشند.
در سررسید هفتگی من در هر صفحه یک هفته داریم و برای کلی نویسی برنامه روزانه مناسب میباشد و در عوض شامل صفحات یادداشت بیشتری نسبت به سررسیدهای روزشمار میباشد.

دیدگاه ها بسته شده است