سالنامه رقعی اروپایی ارشیا
تفاوت سررسید روزشمار و هفتگی
۱۳ اسفند, ۱۳۹۸

سررسید اختصاصی چیست؟

چاپ سررسید 99

سررسید اروپایی

سررسید اختصاصی چیست؟

سررسیدهای اختصاصی ، سررسید هایی هستند که دقیقا بنا به درخواست سفارش دهنده تولید میشود.
اختصاصی شدن محصول شامل طراحی جلد ، چیدمان صفحات ، ترام صفحات ، عکسهای رنگی مربوط به صنف کاری شخص یا شرکت سفارش دهنده میشود به عبارت دیگر تمامی اطلاعات داخل سالنامه میتواند اختصاصی سازی گردد.
برای مثال :
ما در سالنامه اختصاص مربوط به یک شرکت میتوانیم خدمات زیر را لحاظ کنیم :
حک لوگو روی جلد
حک لوگو روی پلاک
حک وب سایت پشت جلد
آستر بدرقه اختصاصی ،صفحه اول بعد از جلد، با پیامی از جانب شرکت مورد نظر.
استفاده از عکس رنگی شرکت یا کارخانه مربوطه بر روی برگ گلاسه در ابتدای سالنامه ، انتهای سالنامه و یا در فواصل فصول سال

دیدگاه ها بسته شده است