۱۳ اسفند, ۱۳۹۸
چاپ سررسید 99

سررسید اختصاصی چیست؟

سررسیدهای اختصاصی ، سررسید هایی هستند که دقیقا بنا به درخواست سفارش دهنده تولید میشود. اختصاصی شدن محصول شامل طراحی جلد ، چیدمان صفحات ، ترام صفحات ، عکسهای رنگی مربوط به صنف کاری شخص یا شرکت سفارش دهنده میشود به عبارت دیگر تمامی اطلاعات داخل سالنامه میتواند اختصاصی سازی گردد.
۱۳ اسفند, ۱۳۹۸
سالنامه رقعی اروپایی ارشیا

تفاوت سررسید روزشمار و هفتگی

سررسید روزشمار به دلیل اینکه هر صفحه اش شامل یک روز از ایام هفته میشود ، قابلیت نوشتاری بالاتری به عنوان برنامه های روزانه و جزئیات نویسی برای یک روز مشخص را دارا میباشد و به لحاظ کاری ، کاربردی تر از سررسیدهای هفتگی میباشند.
۱۳ اسفند, ۱۳۹۸
سررسید رقعی اروپایی سیروان

طراحی، کاغذ و جلد سررسید های آزاده

طراحی سررسیدهای آزاده توسط گروه طراحی زُبده و با دانش بالایی از طراحی سررسید صورت میگیرد که در این زمینه اشراف کامل دارند.کاغذهای سررسیدهای آزاده، کاغذ 70 گرمی سفید اندونزی میباشد و در صورت درخواست مشتری و تیراژ بالا از کاغذ 70گرمی
۱۳ اسفند, ۱۳۹۸
سالنامه رقعی اروپایی ارشیا

QR کدهای سررسیدهای آزاده شامل چه اطلاعاتی هستند؟

سررسید های آزاده با استفاده از تکنولوژی های QR کد که در صفحات و پایان سررسید ها و سالنامه های این مجموعه نهفته است شما را با مطالب بسیاری که گاها آموزنده و گاها عمومی هستند متعجب می نماید. در این مقاله به بررسی جزئیات این QR کد ها خواهیم پرداخت و آنها را نام می بریم.