سررسید های ازاده و تکنولوژی QR

اطلاعات تکمیلی از نحوه استفاده کدQR در سررسیدهای آزاده

چرا آزاده؟؟؟


آزاده دارای خصوصیاتی میباشد که باعث ( تمایز) آن نسبت به محصولات مشابه و محصولات رقبا میشود.

وجوه تمایز سررسیدهای آزاده:
1-مجهز بودن به (QR کد)
2-بالای بودن کیفیت متریال تولید در تولید ( سررسیدهای آزاده) به خصوص کیفیت ( کاغذ )مصرفی
3-تنوع در طراحی ( جلد)
4- تنوع در رنگ بندی
5-بالا بود کیفیت ( رنگ) و (چاپ) صفحات داخلی سررسید
6-بالا بودن (صحافی) سررسید آزاده
7-اکثرا (روزشمار) هستند.
8-تولید (سررسیدهای لاکچری) و خاص ، مناسب با برندینگ شما با عنوان (سررسید اختصاصی)
سررسید 99، تقویم 99، سالنامه 99، طراحی سررسید، چاپ سررسید، فروش سررسید، سررسید اختصاصی