کلیسای رستاخیز مسیح در خون

کلیسای «رستاخیز مسیح در خون» در سنت پطربورگ در فهرست 10 جای دیدنی جهان وارد شد. سایت توریستی « تریپ اَدوایزر» این فهرست رتبه بندی را تهیه دیده است. این کلیسا که به نام « اسپاس در خون» نیز معروف است در ردیف هشتم قرار گرفت. این کلیسا در بین جاهای دیدنی روسیه در جای اول ایستاد و از کلیسای واسیلی بلاژِنی جلو زد که به لحاظ قرار داشتن آن در میدان سرخ مسکو می شد آن را کلیسای اصلی نامید.
کارشناسان فرض می کنند که محبوبیت کلیسای « مسیح در خون» با این نکته مرتبط است که در بین توریست های خارجی خیلی خوب تبلیغ شده است.کلیسا اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 در جایی ساخته شد که در سال 1881 تروریست — انقلابی امپراطور الکساندر دوم را بطور مهلکی زخمی کرد. سنگی که تزار زخمی روی آن افتاد و بخشی از پیاده رو و نرده های ساحلی تا کنون در داخل کلیسا قرار دارند. برای حفظ آنها بنای کلیسا تا 8 متر روی کانال جلو رفته است.
کلیسا با نمای بیرونی رنگارنگ و روشن خود از ساختمان های کلاسیک پیرامون خود مجزا می شود. این کلیسا به سبک روس باستان ساخته شده است و 9 گنبد دارد. دیوارها و ستون ها و گنبد در قسمت داخلی پوشیده از موزائیک هستند. دکور غیرعادی بیرونی کلیسا توجه زیادی جلب می کند.
افسانه های زیادی با کلیسای « اسپاس در خون» مرتبط است. نخبگان بازی اعداد جالبی را در آن کشف کرده اند. به عنوان مثال، الکساندر دوم در سال 1818 بدنیا آمد و در سال 1881 کشته شد و ارتفاع کلیسا 81 است. ارتفاع گنبد دوم 63 متر است که برابر است با تعداد سالهای عمر امپراطور.
می گویند در این کلیسا شمایلی وجود دارد که تاریخ های مهم و سرنوشت ساز برای روسیه بصورت کد نوشته شده است. به عنوان مثال، سال انقلاب اکتبر وقتی تزار سرنگون شد و سال آغاز جنگ کبیر میهنی که بزرگترین و خونین ترین جنگ برای روسیه بود. و یک پیش بینی دیگر برای آینده روسیه. البته این تاریخ را هنوز هیچ کس نتوانسته ببیند.