دانشگاه اکسفورد

دانشگاه آکسفورد (به انگلیسی: University of Oxford) که در شهر آکسفورد در منطقه آکسفورد شایر انگلستان قرار دارد، قدیمی ترین دانشگاه انگلیسی زبان جهان به شمار می رود. با این که تاریخ دقیق تأسیس این دانشگاه معلوم نیست اما قدیمی ترین اسناد باقی مانده از گذشته نشان می دهد که از سال ۱۰۹۶ فرایند آموزش در آکسفورد جریان داشته است.