QR کد چیست که سررسید آزاده را متمایز میکند؟

سررسید و سالنامه 99 آزاده
سفارش سررسید، سالنامه و تقویم رومیزی ۹۹
۱۳ اسفند, ۱۳۹۸
سالنامه رقعی اروپایی ارشیا
QR کدهای سررسیدهای آزاده شامل چه اطلاعاتی هستند؟
۱۳ اسفند, ۱۳۹۸

QR کد چیست که سررسید آزاده را متمایز میکند؟

سالنامه جیبی دیاکو

QR کد چیست که سررسید آزاده را متمایز میکند؟

QR کدها رمزینه های ماتریسی ای هستند که در تمامی صفحات سررسید آزاده چاپ شده است که ميتوان آنها را با پوینده های QR, تلفن همراه دوربین دار و تلفن هوشمند بر روی صفخات سررسید بازخوانی کرد، QR کدها در بردارنده داده های نهفته ای هستند که میتوانند شامل فایل صوتی، پیامک، نشانی، شماره تماس، اطلاعات عمومی، خاص و داده های دیگر باشند و ما با بازخواني این کدها میتوانیم به این داده ها دست یابیم.

دیدگاه ها بسته شده است