معبد زئوس

معبد زئوس معبدی بود در مرکز آتن که توسط فیدیاس در المپیا برای زئوس ساخته شد. ساختمان با شکوه این معبد بین سال های ۴۷۰ تا ۴۵۶ پیش از میلاد به دست یک معمار محلی بنا شد. این معبد شش گوش با سنگهای آهکی بزرگی که ستون های تو پُر و بزرگی آن ها را احاطه کرده بودند، ساخته شده بود و نمای آن توسط گچ تزیین شده بود