پل برج لندن

این پل از یک پل معلق و یک پل متحرک که بر روی رودخانه تامز قرار دارند تشکیل شده است. این پل یکی از یکی از مشهور ترین نمادها در لندن محسوب میشود. این پل هشتصد فوت طول و یست و هشت فوت فضای زیرین دارد و وسط آن به صد و چهل فوت افزایش می یابد که کشتی ها می توانند از پایین رودخانه تامز عبور کنند. در قدیم که کالاها بجای هوایی از راه زمینی حمل می شدند این پل در روز پنجاه بار بالا برده می شد. گاهی گردشگران این پل را به جای پل لندن که پل دیگری بر روی رودخانه تامز است اشتباه می گیرند .ساخت این پل با 432 کارگر طی هشت سال به اتمام رسید ، در آن زمان هفتاد هزار تن بتن در دو پایه پل با فرو بردن دو باسکول متعادل کننده در جای خود ، که هر یک هزار تن وزن داشتند ، بکار رفته است . یازده هزار تن فولاد هم برای ساختن سازه فلزی برج بکار گرفته شده و قسمت رویی پل هم با سنگ گرانیت فرش شده است .همانگونه که برج ایفل نماد پاریس در جهان بشمار می رود و نمایانگر هنر و باعث افتخار فرانسوی ها در دنیا است ، پل تاشو لندن نماد انگلستان و شهر تاریخی لندن میباشد.